Forretningsbetingelser

Disse vilkår og betingelser er gældende for alle aftaler og transaktioner mellem MediaVikings og kunden. Ved at fortsætte med at bruge vores tjenester accepterer kunden disse vilkår.

Alle priser på hjemmesiden er eksklusiv moms.

Digital Markedsføring:

 • Vores digitale markedsføringstjenester leveres på månedsbasis og faktureres i starten af hver måned.
 • Klienten er ikke bundet af en længere kontrakt og kan opsige digital markedsføringstjenester ved udgangen af enhver måned.
 • Betaling for digital markedsføring forfalder ved starten af hver måned.

Hosting og Vedligeholdelse:

 • Vores hosting- og vedligeholdelsesplan inkluderer hosting af WordPress-hjemmesider.
 • Vores hosting- og vedligeholdelsesplan inkluderer også mindre ændringer på dine hjemmesider uden ekstra beregning, såsom tekstændringer, tilføjelser på opslagstavler eller tilføjelse/fjernelse af medarbejdere.
 • Hosting inkluderer højtydende servere, daglige sikkerhedskopier og lynhurtig adgang til din hjemmeside.
 • Vedligeholdelse indebærer jævnlige sikkerhedsopdateringer og opdateringer af WordPress, temaer og plugins for at sikre optimal ydeevne og sikkerhed.

Betalingsbetingelser og Forsinket Betaling:

 • Vi fakturerer klienten 50% af projektprisen ved projekter under 10.000 kr. forud. 
 • For større projekter faktureres klienten inden påbegyndelse af de enkelte faser. Arbejdet på hver fase påbegyndes først, når betaling for den pågældende fase er modtaget.
 • Fakturaer for digital markedsføring, hosting og vedligeholdelse forfalder til betaling ved månedens start.
 • Forsinket betaling kan medføre renter og et rykkergebyr som specificeret i fakturaen.
 • Hvis kunden undlader at betale en faktura for vores serviceydelser rettidigt af årsager, som MediaVikings ikke har ansvar for, forbeholder vi os ret til at pålægge renter af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstidspunktet indtil betaling er modtaget. Derudover vil der blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr.

Ændring af ordrer:

 • Kunden kan kun ændre en indgivet ordre på serviceydelser med skriftlig accept fra MediaVikings.

Opsigelse af Abonnementer:

 • Alle abonnementer kan opsiges med udgangen af indeværende måned.
 • Ved opsigelse af abonnementer skal klienten meddele os skriftligt senest dagen før en ny måned starter.
 • Efter opsigelse af planen vil kunden have ret til at modtage en kopi af deres hjemmeside, som den eksisterede på tidspunktet for opsigelsen. Vi vil bistå med at levere en kopi af hjemmesiden til kunden inden for en rimelig tidsramme efter modtagelse af anmodningen.
 • Det er kundens ansvar at have en passende hostingplatform klar til at modtage hjemmesiden efter opsigelse af vores hosting- og vedligeholdelsesplaner. Vi påtager os ikke ansvaret for at flytte hjemmesiden til en anden hostingplatform eller yde teknisk support i forbindelse hermed.
 • Efter opsigelse af planen vil kunden få midlertidig adgang til deres hjemmeside via vores hostingplan, så de kan sikre, at al nødvendig data og indhold er tilgængeligt. Kunden bør derefter selv sikre, at de har backup af eventuelt indhold eller data.
 • Vi kan ikke garantere, at hjemmesiden vil fungere problemfrit på en anden hostingplatform, da dette afhænger af forskelle i serverkonfigurationer og andre tekniske faktorer. Kunden bør udføre de nødvendige tests og tilpasninger for at sikre, at hjemmesiden fungerer korrekt på den nye hostingplatform.

Forretningsbetingelser for Leadgenerering:

Vores leadgenereringstjenester er underlagt følgende vilkår og betingelser, der er udformet for at sikre klarhed og retfærdighed i vores samarbejde med kunderne.

 • Pengetilbagegaranti:
  Vi tilbyder en pengetilbagegaranti, der er gyldig, hvis vi ikke leverer de aftalte resultater inden for den specificerede tidsramme. Kunden kan kræve en fuld refusion, hvis de ikke opnår de forventede resultater i henhold til vores aftale.

 • Fortsættelse af Planen:
  Hvis kunden ønsker at fortsætte med vores leadgenereringstjenester efter den aftalte periode, vil pengetilbagegarantien ikke længere være gældende. Kunden kan ikke kræve en refusion, hvis de vælger at fortsætte med planen, medmindre andet er aftalt skriftligt.

 • Klager fra Kontaktede Kunder:
  Som udgangspunkt går vi ud fra, at den kundeliste, vi modtager fra kunden, indeholder kontakter, der har givet samtykke til at blive kontaktet i forbindelse med leadgenerering. Vi stræber efter at sikre, at vores kontaktmetoder overholder gældende lovgivning og bedste praksis for markedsføring. Hvis en kontaktperson udtrykker ønske om ikke at blive kontaktet, vil vi respektere dette og fjerne dem fra vores kontaktlister fremadrettet. Vi kan dog ikke holdes ansvarlige for individuelle klager fra kontaktede kunder, medmindre det kan påvises, at vi har handlet i strid med gældende lovgivning eller vores interne retningslinjer.

 • Beskyttelse af Persondata:
  Vi prioriterer beskyttelsen af persondata og følger strenge retningslinjer for databeskyttelse. Vores leadgenereringsprogram er designet til at sikre, at persondata håndteres på en sikker og ansvarlig måde. Vi lagrer ikke persondata unødigt og sletter data, når det ikke længere er nødvendigt for formålet. Dette sikrer, at dine kunders fortrolighed og ret til databeskyttelse respekteres fuldt ud.

 • 5. Fortrolighed og Dataopbevaring:
  Vi vil behandle alle oplysninger, vi modtager fra kunden, fortroligt og kun bruge dem til formålet med at levere leadgenereringstjenester. Vi vil ikke videregive eller sælge kundens data til tredjeparter uden deres samtykke.

 • Adgang til Platform:
  Kunden får fuld adgang til vores platform så længe de abonnerer på vores månedlige plan. Når abonnementet opsiges, ophører adgangen til platformen. Dette sikrer, at vores tjenester forbliver eksklusive for vores abonnenter og opretholder sikkerheden og integriteten af vores systemer.Ansvar og Immaterielle Rettigheder:

 • Når fuld betaling er modtaget, får klienten en tidsubegrænset licens til at udnytte alle immaterielle rettigheder.
 • Vi benytter standardiserede skabeloner til at opbygge hjemmesider, hvilket muliggør effektivitet og kvalitetssikring.
 • Klienten erkender og accepterer, at visse designelementer og strukturelle aspekter kan være standardiserede og genanvendes på tværs af forskellige projekter.
 • Vi forbeholder os retten til at bruge materiale, der er frembragt under opgavens udførelse, i markedsføringssammenhæng.
 • Klienten erkender, at der altid er en risiko for tekniske udfordringer og nedetid på internettet, og vi kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle tab som følge heraf, medmindre handlingen er groft uagtsom eller forsætlig.
 • Vi fraskriver os ethvert ansvar for tab, herunder, men ikke begrænset til, tab af data, indkomst, fortjeneste eller goodwill, medmindre det er forårsaget af vores grove uagtsomhed eller forsætlige handlinger.
 • Klienten erkender, at resultaterne af digital markedsføring kan variere, og vi kan ikke garantere specifikke resultater. Vi vil stræbe efter at levere optimale resultater, men kan ikke holdes ansvarlige, hvis de forventede resultater ikke opnås.

Ansvarsbegrænsning:

 • Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er MediaVikings ikke ansvarlige for et større beløb end opgavens samlede værdi.

Krænkelse:

 • MediaVikings påtager sig ikke ansvar for krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder som følge af leverede serviceydelser, medmindre krænkelsen er forsætlig. I tilfælde af påstande om krænkelse af tredjeparts rettigheder skal kunden skadesløsholde MediaVikings, medmindre krænkelsen er forsætlig.

Kontrol:

 • Kunden skal gennemgå alle leverede serviceydelser ved modtagelse. Hvis der opdages fejl eller mangler, som kunden ønsker at reklamere over, skal dette straks meddeles skriftligt til MediaVikings. Hvis en fejl eller mangel, som kunden burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til MediaVikings, kan den ikke senere gøres gældende.

Gældende Lov og Værneting:

 • Parternes samarbejde er underlagt dansk ret.
 • Enhver tvist skal afgøres ved en dansk domstol, og kan kun indbringes for retten i Randers.